หนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์ จังหวัดเชียงใหม่

น้องอีสเตอร์ ลูกสาวที่แตงโมรักและให้ทุกอย่าง กลับไปอยู่กับแม่แท้ๆ

น้องอีสเตอร์ กลับไปอยู่กับแม่แท้ๆ

“น้องอีสเตอร์” ฝากถึงแตงโมครั้งสุดท้าย

เชื่ อว่าหลายคนคงรู้จัก และคุ้นหน้าคุ้นตาเป็นอย่ างดี สำหรับอดีตนักแสดงสาวชื่อดัง

อย่ าง “แตงโม นิดา” ทีตอนนี้เธอได้จากไปแล้วจากเรื่องร าวที่ไม่ค าดคิดขณะกำลัง

ล่ องเรือเที่ยวกับเพื่อน และผู้จัดการส่วนตัว อย่ าง “กระติก อิจศรินทร์” แม้ว่าเรื่องร าว

จะยังไม่กระจ่ าง เพราะยังอยู่ในช่วงของการค้ นหาความจริง เพื่อหาความเป็นธ รรมให้กับเธอ

แต่เมื่อว านนี้ค รอบครัว และคนบันเทิงมากมาย ต่างก็พากันมาร่วมง านไว้อาลั ย

เพื่อเป็นการร่วมส่งอดีตนักแสดงสาวเป็นครั้งสุดท้ าย โดยกระติกเองก็มาร่วมง านครั้งนี้ด้วย

โดยเมื่อไม่นานมานี้เธอได้โ พสต์ข้อความลงในโซเชี่ ยลเป็นครั้งแรก ซึ่งเป็นคำพูดของบุตรสาว

อย่ าง “น้องอีสเตอร์” ที่อยากจะบอกกับแตงโม ซึ่งเป็นคุณแม่บุ ญธ รรม ช่วยกระติกเลี้ยง

มาตั้งแต่ยังเล็กๆ โดยเ จ้าตัวบอกว่ารู้สึกเสี ยใจมากที่วันนั้นดูแลเพื่อนได้ไม่ดีพอ แต่รักและคิดถึง

แตงโมเสมอ ดีใจที่ได้รู้จัก และได้เป็นเพื่อนกันมา ตล อดเว ลายี่สิบปีที่อยู่เคียงข้ างกันมานั้น

เจ้ าตัวรู้สึกมีความสุขไม่น้อยเลยทีเดียว และยังบอกอีกว่าจะดูแลน้องอีสเตอร์เป็นอย่ างดี

ไม่อยากให้แตงโมต้องรู้สึกเป็นห่ วง ทั้งนี้น้องอีสเตอร์ก็ยังฝ ากมาบอกกับแตงโมด้วยว่า

ขอให้มีความสุข และหลั บให้สบาย ทั้งนี้ง านจัดขึ้นใหญ่โ ต และสวยง ามเพื่อแตงโม

เชื่ อว่าเธอจะอยู่ในใจของทุกคนตลอ ดไป และสุดท้ ายขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่เต็มที่

กับแรื่องของแตงโมในครั้งนี้ เชื่ อว่าทุกอย่ างจะผ่ านไปได้ด้วยดี และเธอจะได้รับความเป็นธ รรม

Related Articles

Back to top button